Informace pro vlastníky

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

 

Finanční nástroj JESSICA


Oznámení o změně Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 7

Dovolujeme si upozornit, že s platností od 1. 2. 2013 byla provedena změna přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7 Příručky pro žadatele a příjemce týkající se kapitol Potřeby a Zdroje.

Aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce naleznete v souborech umístěných dole na této stránce.

 


 

Upozornění pro žadatele o dotaci v oblasti regenerace bytových domů

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast 5.2 b) - regenerace bytových domů - bude možné vydávat pouze do 31. 12. 2013. Po tomto datu bude možné projekty v aktivitě 5.2 b) jen realizovat, a to do data 30. 6. 2015.

Tento pokyn byl vydán proto, že z důvodu platnosti „Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro roky 2007 až 2013“ je možné využít stávající schválenou notifikaci o poskytování veřejné podpory v aktivitě regenerace bytových domů pouze do konce roku 2013.

 

 

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Benefit7 - aktualizace 1. 2. 2013 (6.90 MB)
Postup příjemce dotace při podání ZMZ a ŽoP (37.50 kB)
Potřeby a zdroje EDS V1-IPRM (134.50 kB)
Přehled kontaktů - aktual. k 3. 6. 2013 (217.50 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 1 (256.53 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 3 (398.50 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 4 (407.00 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 5 (289.39 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 6 (101.83 kB)
Seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu - výzva č. 8 (106.88 kB)
Uplatnění bonifikace (208.50 kB)
Upozornění na povinnost zadavatele - 31. 10. 2012 (29.50 kB)
Zařazení do databáze kontaktů (65.35 kB)


Počet zobrazení: 4509 | Aktualizováno: 20. 03. 2014