Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - Jiráskovy sady, u 2. polikliniky, ul. Drkolnovská

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Kontejnery - situace po ukončení realizace projektu

Název projektu Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram - Jiráskovy sady, u 2. polikliniky, ul. Drkolnovská
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu bylo vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Cílem projektu bylo zvýšit počet separačních hnízd na sběr tříděného odpadu a snížit podíl recyklovatelného odpadu ve směsném komunálním odpadu.
Celkové výdaje na realizaci projektu 1.776.099,32 Kč
  • způsobilé výdaje
1.776.099,32 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 710.439,84 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.065.659,48 Kč
Termín realizace 10/2014 - 12/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 4871 | Aktualizováno: 16. 04. 2015