Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Vysázená zeleň

Název projektu Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu V rámci realizace projektu se revitalizovala jírovcová alej v ulici Žižkova, lipová alej v ulici Balbínova a příbramský hřbitov. Provedly se výškové práce v korunách stromů a u mladší výsadby byl řešen výchovný řez, který odstranil kodominantní výhony, větve s vrostlou kůrou, či vytvořené tlakové vidlice. U ostatních exemplářů se provedl řez zdravotní v kombinaci s bezpečnostním, kdy se odstranily suché větve napadené patogeny či nevhodné pro optimální stavbu koruny. Dále probíhaly konzervační ošetření a bezpečnostní vázání, odstranění pařezů a výsadba nových stromů.
Celkové výdaje na realizaci projektu 7.127.865,54 Kč
  • způsobilé výdaje
5.416.016,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
1.711.849,54 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 4.874.417,10 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 2.253.448,44 Kč
Termín realizace 12/2010 - 06/2012

Zprávy v tisku

Tiskové zprávy

FotodokumentacePočet zobrazení: 4831 | Aktualizováno: 27. 03. 2014