Sběrný dvůr Příbram

Logo Operačního programu Životní prostředí

 Areál sběrného dvora

Název projektu Sběrný dvůr Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla výstavba sběrného dvora v blízkosti areálu ČOV Příbram. Sběrný dvůr je určen pro obyvatele města Příbram k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Součástí projektu bylo vybudování skladovacích objektů, vytvoření zpevněných ploch, instalace prvků ochrany sběrného dvora před nepovoleným vniknutím, nakoupení velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadu, objemného odpadu, železného šrotu, plastů, pneumatik a polystyrenu. Pro shromažďování textilu, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, PET lahví a papíru byly pořízeny kontejnery se spodním výsypem. Součástí projektu bylo i vnitřní vybavení sběrného dvora, konkrétně nákup traktoru, kontejnerů, lisu na papír a drobné mechanizace (váha, paletovývozík). Na sběrném dvoře dochází pouze k úpravě (dotřídění, lisování, drcení)odpadů. Cílem projektu bylo vybudovat sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování odpadů od občanů města Příbram a vytvoření podmínek pro shromažďování kvalitního(čistého) tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu využití.
Celkové výdaje na realizaci projektu 17.411.092,87 Kč
  • způsobilé výdaje
14.552.758,68 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
2.858.334,19 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 13.097.482,78 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 4.313.610,09 Kč
Termín realizace 02/2014 - 11/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 10130 | Aktualizováno: 16. 04. 2015