Sběrný dvůr Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

 Areál sběrného dvora

Název projektu Sběrný dvůr Příbram
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu Předmětem projektu byla výstavba sběrného dvora v blízkosti areálu ČOV Příbram. Sběrný dvůr je určen pro obyvatele města Příbram k dočasnému uložení odpadů kategorie O (ostatní) a N (nebezpečné). Součástí projektu bylo vybudování skladovacích objektů, vytvoření zpevněných ploch, instalace prvků ochrany sběrného dvora před nepovoleným vniknutím, nakoupení velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadu, objemného odpadu, železného šrotu, plastů, pneumatik a polystyrenu. Pro shromažďování textilu, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, PET lahví a papíru byly pořízeny kontejnery se spodním výsypem. Součástí projektu bylo i vnitřní vybavení sběrného dvora, konkrétně nákup traktoru, kontejnerů, lisu na papír a drobné mechanizace (váha, paletovývozík). Na sběrném dvoře dochází pouze k úpravě (dotřídění, lisování, drcení)odpadů. Cílem projektu bylo vybudovat sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování odpadů od občanů města Příbram a vytvoření podmínek pro shromažďování kvalitního(čistého) tříděného odpadu, který je možné předat oprávněným osobám k dalšímu využití.
Celkové výdaje na realizaci projektu 17.411.092,87 Kč
  • způsobilé výdaje
14.552.758,68 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
2.858.334,19 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 13.097.482,78 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 4.313.610,09 Kč
Termín realizace 02/2014 - 11/2014

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 12025 | Aktualizováno: 16. 04. 2015