Regenerace veřejného prostranství - pěší zóna

0 0 0

 

Název projektu Regenerace veřejného prostranství - pěší zóna "Cíl" Příbram
Poskytovatel dotace Státní fond podpory investic
Stručný popis projektu

Cílem projektu je revitalizace velmi frekventované části sídliště Křižáky, konkrétně zóna „Cíl“, která byla za hlediska dotazníkového šetření, pocitové mapy i dalších ověření vyhodnoceno jako nejproblematičtější z hlediska daného sídliště.

Projekt navíc reflektuje stárnutí obyvatel města z hlediska bezbariérovosti a díky revitalizovanému prostoru sníží negativní sociální vlivy. Vzhledem k tomu, že se v daném prostoru nachází i pobočka knihovny, která je navštěvována i dětmi a mládeží, je prosvětlení, zatraktivnění i zvýšení pocitu bezpečí významným důvodem pro realizaci projektu.

Na rozdíl od stávajícího velmi neuspokojivého stavu je navrhovaná úprava připravena tak, aby veřejné prostranství bylo čistší, jednodušší, ale zejména přehlednější a bezpečnější pro procházející.

Projekt navazuje na přechozí projekty, které identifikovaly tuto zónu problematickou právě z důvodu velmi špatného veřejného prostranství. Okolní bytové domy vystavěné nepanelovými technologiemi v období let byly vystavěny v letech 1945 až 1990 a stáří odpovídá i stávající stav zóny „Cíl“.

Projekt řeší komplexně zónu „Cíl“, která tvoří komunikační osu sídliště „Křižáky".

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 13.389.065,38 Kč
Celková poskytnutá dotace ze SFPI 4.545.183,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 8.843.882,38 Kč
Termín realizace 02/2020 - 12/2020

Zprávy v tisku

 Počet zobrazení: 1047 | Aktualizováno: 27. 01. 2021