Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261

0 0 0

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy

Třída mateřské školy

Název projektu Rekonstrukce budovy - zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261
Operační program Regionální operační program Střední Čechy
Stručný popis projektu Předmětem projektu bylo zvýšení kapacity mateřských škol na území města Příbram a zvýšení kvality předškolního vzdělávání pomocí inovativních pomůcek a metod práce. Cílem projektu bylo odlehčit přeplněnosti stávajících školek a využívání moderních forem práce pedagogů a zavádět inovace do výuky.
Celkové výdaje na realizaci projektu 6.858.472,10 Kč
  • způsobilé výdaje
6.834.915,22 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
23.556,88 Kč
Celková poskytnutá dotace z ROP SČ 5.467.932,17 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.390.539,93 Kč
Termín realizace 04/2014 - 09/2014

Zprávy v tisku

Fotodokumentace

Publicita v době udržitelnosti

Zprávy v tiskuPočet zobrazení: 5852 | Aktualizováno: 22. 01. 2015