Městská realitní kancelář

Vedoucí: Ing. Pavla Sýkorová

Kontaktní adresa: Městská realitní kancelář, Čs. armády 5, 261 01 Příbram IV

Kontaktní informace: tel./fax 318 629 815, tel. 318 498 291(294, 295, 296, 299)
E-mail: merk@mesto-pribram.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8-12    13-17
středa    8-12    13-17

Pod dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku na jiný termín.

Popis činnosti:

Přijímá a vyřizuje žádosti:

 • o přidělení bytu
 • o schválení výměny bytů
 • o přechod nájmu bytu dle
 • o schválení podnájmu bytu nebo jeho části

Vypisuje:

 • výběrové řízení na prodej volných bytů tzv. "obálkovou metodou"
 • výběrové řízení na pronájem bytu
 • výběrové řízení na prodej volných nebytových prostorů tzv. "obálkovou metodou" v domech s byty
 • výběrové řízení na pronájem nebytových prostorů v domech s byty

Zajišťuje:

 • správu a údržbu bytových domů, nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví Města Příbram (dále jen "nemovitostí"), dále zajišťuje, na svěřeném úseku, výkon všech souvisejících práv a povinností náležejících vlastníkovi nemovitostí, vyjma zcizení nemovitostí a výkonu všech majetkových rozhodovacích práv svěřených radě města, zastupitelstvu města nebo jiným orgánům města
 • převody bytů do vlastnictví
 • prodej bytů a nebytových prostorů na základě výběrového řízení (nebytové prostory v domech s bytovými jednotkami)

Vede:

 • evidenci nájemníků bytů a nebytových prostorů v domech s bytovými jednotkami
 • evidenci neplatičů nájemného bytů a nebytových prostorů v domech s bytovými jednotkami
 • evidenci a přípravu materiálů pro soudní spory z důvodu neplacení nájemného a úhradu za plnění poskytovaná s užívání bytu a nebytových prostor

Spolupracuje:

 • při tvorbě obecně závazných vyhlášek a dalších právních norem
 • při přípravě plánu oprav a rozpočtu
 • s právními odborníky při řešení soudních sporů, týkajících se bytové problematiky

Zpracovává:

 • podklady pro jednání orgánů MěÚ Příbram
 • zastupitelstva, rady, bytové komise a odpovídá za plnění jimi přijatých usnesení, jakož i za dodržování směrnic a opatření nadřazených orgánů
 • roční rozpočet nákladů na údržbu a opravy bytů a nebytových prostorů na následující rok
 • roční (popř. pololetní) vyúčtování záloh na služby u bytů a nebytových prostorů bytů v majetku Města Příbram

Vyřizuje:

 • stížnosti, žádosti o prošetření, týkající se bytové problematiky města Příbram
 • dotazy a poskytuje informace občanům ve smyslu zákona o poskytování informací a zákona o obcích

Tiskopisy:

Žádost o přidělení volného bytu pro PVO

Žádost o přidělení volného služebního bytu

Žádost o prodloužení nájmu bytu pro PVO

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy služebniho bytu

PVO - příloha č.1 prohlášení

PVO - příloha č.2 doklad

Žádost o přidělení volného bytu standard

Žádost o prodloužení nájmu bytu standard

 

Právní podklady:Počet zobrazení: 15583 | Aktualizováno: 16. 02. 2016