Symboly města

 

Znak města, vlajka města - použití těchto symbolů upravuje Obecně závazná vyhláška města č. 3/2015 

 

 

 

Logo města - použití loga naleznete zde  Počet zobrazení: 10923 | Aktualizováno: 27. 07. 2020