Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020

0 0 0

logo strategického plánu

Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Analyzuje různé oblasti a problémy ve městě a slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit.

Strategický plán plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 má tři dílčí části:
- Analytickou část
- Návrhovou část
- Implementační dokument

Strategický plán zpracovala firma PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

 

Dokumenty

Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020

Strategický plán - Informační brožura

Strategický plán - Manažerské shrnutí

Strategický plán rozvoje města Příbram na období 2014 - 2020 - aktualizovaná verze z roku 2017

 

 

 

 Počet zobrazení: 13542 | Aktualizováno: 09. 11. 2017