Podklady k 17. zasedání ZM Příbram dne 25. 4. 2016

0 0 0

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku, dokument

3. Rezignace na funkci člena Finančního výboru ZM, dokument

4. Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

5. Návrh rozpočtového opatření, dokument

6. Plán práce FV ZM Příbram na rok 2016 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2015, dokument

7. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram), dokument

8. Žádost o dotaci (OPE), dokument

9. Žádost o individuální dotaci (Pankration gym, z. s.), dokument

10. Žádost o individuální dotaci (Nadační fond pro rozvoj mládežnického sportu), dokument

11. Žádost o dotaci (Matice Svatohorská), dokument

12. Žádost o individuální dotaci (Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram – Březové Hory), dokument

13. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – NISAOPEN 2016), dokument

14. Žádost o individuální dotaci (TJ Spartak Příbram – MEGAMINI Liberec), dokument

15. Žádost o individuální dotaci (TTC Příbram), dokument

16. Žádost o dotaci (Alka, o. p. s.), dokument

17. Žádost o dotaci (Fond ohrožených dětí, spolek), dokument

18. Žádost o dotaci (Společně, o. p. s.), dokument

19. Žádost o dotaci (Domov pod lípou, Lipník), dokument

20. Žádost o zřízení věcného břemene – výměna zemního kabelového vedení NN ve stávající trase v k. ú. Březové Hory, dokument

21. Nabídka převodu pozemků, účelové komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Lazec do majetku města Příbram, dokument

22. Výkup pozemku p. č. 28/51 v k. ú. Zdaboř, dokument

23. Různé

24. Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 4348 | Aktualizováno: 18. 04. 2016