Zasedání zastupitelstva 2014-2018

0 0 0

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplné originály dokumentů jsou k nahlédnutí na Odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram.

1. zasedání 10.11.2014            program      schválený program usnesení č. 1-14
2. zasedání 15.12.2014 program   schválený program usnesení č. 15-99
3. zasedání 26.01.2015 program podklady schválený program usnesení č. 100-114
4. zasedání 23.02.2015 program podklady schválený program usnesení č. 115-135
5. zasedání 23.03.2015 program podklady schválený program usnesení č.136-166
6. zasedání 20.04.2015 program podklady schválený program  usnesení č. 167-185
7. zasedání 18.05.2015 program  podklady  schválený program  usnesení č. 186-195
8. zasedání 22.06.2015 program podklady  schválený program  usnesení č. 196-198
9. zasedání 29.06.2015 program podklady  schválený program usnesení č. 199-240
10. zasedání  14.09.; 29.09.;12.10.2015 program podklady  schválený program usnesení č. 241-284
11. zasedání 26.10.2015 program  podklady  schválený program usnesení č. 285-323
12. zasedání 23.11.2015 program podklady  schválený program usnesení č. 324-344
13. zasedání 16.12.2015 program podklady  schválený program usnesení č. 345-359
14. zasedání 18.01.2016 program podklady  schválený program usnesení č. 360-377, hlasování
15. zasedání 22.02.2016 program podklady  schválený program usnesení č. 378-402, hlasování
16. zasedání 21.03.2016 program podklady  schválený program usnesení č. 403-431, hlasování
17. zasedání 25.04.2016  program podklady  schválený program usnesení č. 432-454, hlasování
18. zasedání 23.05.2016 program podklady  schválený program usnesení č. 455-485, hlasování
19. zasedání 27.06.2016  program podklady  schválený program usnesení č. 486-520, hlasování
20. zasedání 05.09.2016 program  podklady  schválený program usnesení č. 521-554, hlasování
21. zasedání 10.10.2016   program podklady  schválený program usnesení č.555-580, hlasování
22. zasedání 14.11.2016   program podklady  schválený program usnesení č. 581-603, hlasování
23. zasedání 12.12.2016   program podklady  schválený program usnesení č. 604-626, hlasování
24. zasedání  23.01.2017  program podklady  schválený program usnesení č. 627-651, hlasování
25. zasedání  20.02.2017 program podklady  schválený program usnesení č. 652-667, hlasování
26. zasedání  27.03.2017     program podklady  schválený program usnesení č. 668-707, hlasování
27. zasedání  24.04.2017   program podklady  schválený program usnesení č. 708-723, hlasování
28. zasedání 22.05.2017   program podklady  schválený program usnesení č. 724-745, hlasování
29. zasedání 19.06.2017     program podklady  schválený program usnesení č. 746-772, hlasování
30. zasedání  11.09.2017    program podklady  schválený program usnesení č. 773-819, hlasování
31. zasedání 16.10.2017    program podklady  schválený program usnesení č. 820-843, hlasování
32. zasedání 13.11.2017   program podklady  schválený program usnesení č. 844-866, hlasování
33. zasedání 11.12.2017      program podklady  schválený program usnesení č. 867-891, hlasování
34. zasedání  22.01.2018      program podklady  schválený program usnesení č. 892-911, hlasování
35. zasedání 19.02.2018     program podklady  schválený program usnesení č. 912-934, hlasování
36. zasedání 19.03.2018      program podklady  schválený program usnesení č. 935-954, hlasování
37. zasedání 23.04.2018     program podklady  schválený program usnesení č. 955-980, hlasování
38. zasedání 21.05.2018    program podklady  schválený program usnesení č. 981-994, hlasování
39. zasedání 18.06.2018    program podklady  schválený program usnesení č. 995-1022, hlasování
40. zasedání 10.09.2018       program podklady  schválený program usnesení č. 1023-1067, hlasování
           
           
           

 

 Počet zobrazení: 31579 | Aktualizováno: 13. 04. 2017