Podklady k 19. zasedání ZM Příbram dne 12. 10. 2020

0 0 0

 

P o z v á n k a

na 19. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 12. října 2020 od 16:00 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, dokument
3) Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Příbram a odměňování fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva města Příbram za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, předsedy a člena komisí rady města a předsedy osadního výboru zastupitelstva města, dokument
4) Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2020 - Požární řád města Příbram, dokument
5) Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Příbrami pro období 2021 až 2025, dokument
6) Různé
7) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1323 | Aktualizováno: 30. 09. 2020