Zasedání zastupitelstva 2018-2022

0 0 0

 

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Úplné originály dokumentů jsou k nahlédnutí na Odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram.

 

zasedání             datum  program  podklady  schválený program  usnesení 
1. ustavující     05.11.2018  program   schválený program usnesení č. 1-13

2. zasedání

17.12.2018 program  podklady schválený program usnesení č. 14-67, hlasování

3. zasedání

28.01.2019 program  podklady schválený program usnesení č. 68-79, hlasování

4. zasedání 

25.02.2019 program  podklady schválený program usnesení č. 80-95, hlasování 

5. zasedání

25.03.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 96-127, hlasování

6. zasedání

29.04.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 128-144, hlasování

7. zasedání

20.05.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 145-170, hlasování

8. zasedání

17.06.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 171-185, hlasování

9. zasedání

09.09.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 186-222, hlasování

10. zasedání

07.10.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 223-244, hlasování

11. zasedání

04.11.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 245-257, hlasování

12. zasedání

16.12.2019 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 258-285, hlasování

13. zasedání

20.01.2020 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 286-295, hlasování

14. zasedání

17.02.2020 program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 296-328, hlasování

15. zasedání

16.03.2020 program  podklady   Sdělení o zrušení 15. zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.03.2020

16. zasedání

18.05.2020
pokračování
25.05.2020

program  podklady schválený program

zápis včetně usnesení č. 329-373, hlasování dne 18.05.2020,

hlasování dne 25.05.2020

17. zasedání

 22.06.2020

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 374-399, hlasování

18. zasedání

14.09.2020

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 400-443, hlasování

19. zasedání

12.10.2020

program  podklady   Sdělení o zrušení 19. zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 12.10.2020 

20. zasedání

09.11.2020

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 444-472, hlasování

21. zasedání

07.12.2020

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 473-506, hlasování 

22. zasedání

18.01.2021

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 507-526, hlasování

23. zasedání

15.02.2021

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 527-543, hlasování 

24. zasedání 

29.03.2021

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 544-573, hlasování

25. zasedání

26.04.2021

program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 574-590, hlasování 

26. zasedání 

24.05.2021

program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 591-607, hlasování 

27. zasedání 

21.06.2021

program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 608-636, hlasování 

28. zasedání 

19.07.2021

program  podklady schválený program   zápis včetně usnesení č. 637-638, hlasování 

29. zasedání 

13.09.2021

program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 639-670, hlasování 

30. zasedání

11.10.2021

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 671-690, hlasování 

31. zasedání

08.11.2021

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 691-697, hlasování

32. zasedání 

06.12.2021

program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 698-719, hlasování 

33. zasedání 

17.01.2022

program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 720-732, hlasování

34. zasedání

14.02.2022  program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 733-773, hlasování

35. zasedání

08.03.2022 program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 774-777, hlasování 

36. zasedání 

14.03.2022 program  podklady schválený program   zápis včetně usnesení č. 778-799, hlasování 

37. zasedání 

25.04.2022 program   podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 800-830, hlasování 

38. zasedání 

23.05.2022 program  podklady schválený program   zápis včetně usnesení č. 831-848, hlasování 

39. zasedání 

20.06.2022 program  podklady schválený program   zápis včetně usnesení č. 849-867, hlasování 

40. zasedání

online

12.09.2022 program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 868-922, hlasování 

 Počet zobrazení: 27126 | Aktualizováno: 05. 09. 2022