Podklady k 25. zasedání ZM Příbram dne 26. 4. 2021

0 0 0

 

25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 26. dubna 2021 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program: 

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace Rady města
2. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku po požáru rodinného domu, dokument
3. Cena města Příbrami – nominace, dokument
4. Žádost o finanční podporu – Rally Příbram, dokument 
5. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 437/2020/ZM ze dne 14.09.2020 
     2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 213/2 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 666 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
6. Návrh na prodej pozemku p. č. 2520/1, části pozemku p. č. 2545/1 a části pozemku p. č. 2545/2, vše v katastrálním území Příbram, dokument  
7. 1) Bezúplatný převod stavby komunikace, která je ve vlastnictví Bytového družstva občanů 
     2) Výkup pozemků p. č. 85/197 v katastrálním území Zdaboř, dokument
8. Žádost o prodej pozemku p. č. 1143 v katastrálním území Příbram, dokument
9. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 520/2021/ZM ze dne18.01.2021 
    2) Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram a v katastrálním území Zdaboř, dokument
10. Žádost o prodej pozemku p. č. 1117/3 v katastrálním území Příbram, dokument
11. Žádost o prodej pozemku p. č. 677 v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument
12. Vyhrazení pravomoci pro zastupitelstvo – schvalování záměrů prodeje městských bytů a budov, dokument
13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Příbram za rok 2020, dokument
14. Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
15. Různé
16. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1374 | Aktualizováno: 16. 04. 2021