Podklady k 28. zasedání ZM Příbram dne 19. 7. 2021

0 0 0

 

Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 19. července 2021 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 

 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Návrh na poskytnutí peněžitého daru obcím zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021, dokument
3) Různé
4) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 986 | Aktualizováno: 08. 07. 2021