Podklady k 33. zasedání ZM Příbram dne 17. 1. 2022

0 0 0

 

Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 17. ledna 2022 od 16 h v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

 

Program:

1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2) Rezignace na funkci člena OV Příbram VI – Březové Hory a návrh na jmenování nového člena, dokument
3) Koncepce prevence kriminality města Příbram na období 2022–2023, dokument
4) Žádost o individuální dotaci na projekt „Údržba areálu SK SPARTAK Příbram“, dokument
5) Žádost o odkoupení nebytové jednotky č. 67/101 v čp. 67 v Příbram VII, včetně příslušného spoluvlastnického podílu, dokument
6) 1) Prodej pozemku p. č. 155/3 v katastrálním území Brod u Příbramě, 2) Prodej pozemků p. č. 155/3 a p. č. 155/2, oba v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument
7) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 521/2021/ZM ze dne 18.01.2021, 2) Směna pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument 
8) Schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na rok 2022 a stanovení  výše  nájemného na rok 2022, dokument
9) Schválení finančního limitu pro připravovanou investiční akci „Aquapark v Příbrami“, dokument
10) Programové dotace – alokace finančních prostředků, dokument
11) Různé
12) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1036 | Aktualizováno: 02. 02. 2022