Podklady k 36. zasedání ZM Příbram dne 14. 3. 2022

0 0 0

                                                                                                                                 


Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 14. března 2022 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

 

 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

     b) Složení slibu člena Zastupitelstva města Příbram

     c) Schválení programu jednání

     d) Informace rady města

2.  Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku, dokument

3.  Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. pololetí 2021, dokument

4.  Dotace 2022 – Požární ochrana, dokument

5.  Dotace 2022 – Životní prostředí, dokument

6.  Dotace 2022 – Oblast zdravotnictví, dokument

7.  Dotace 2022 – Sociální oblast, dokument

8.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram na období 2022–2024, dokument, příloha

9.  Dotace Kulturní aktivity 2022, dokument

10.  Dotace Památky místního významu 2022, dokument

11.  Dotace Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022, dokument

12.  Dotace Podpora vrcholového sportu 2022, dokument

13.  Dotace Rozvoj a opravy sportovišť 2022, dokument

14.  Dotace Jednorázové sportovní akce 2022, dokument

15.  Dotace Reprezentant ČR 2022, dokument

16.  Dotace Činnost sportovních organizací 2022, dokument

17.  Dotace 2022 Výchova a vzdělávání, dokument

18.  1) Částečná revokace usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 429/2016/ZM ze dne 21.03.2016,  2) Záměr výkupu pozemku p. č. 2905/207 v katastrálním území Příbram – formou přímého prodeje, dokument

19.  Nabídka výkupu části pozemku p. č. 4246/19 o výměře cca 12488 m2 z celkové výměry 29670 m2 v katastrálním území Příbram, dokument

20.  Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k části pozemku p. č. 3187 v k. ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci, dokument

21.  Návrh Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2022 a Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2021, dokument

22.  Různé

22.  Diskuse, interpelace, závěr 

 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 821 | Aktualizováno: 30. 03. 2022