Podklady k 1. zasedání ZM Příbram dne 17. 10. 2022

0 0 0

 

Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram pro volební období 2022–2026, které se koná se dne 17. 10. 2022 od 16.00 hod. ve velké zasedací síni Úřadu práce České republiky, nám. T. G. Masaryka čp. 145, Příbram I
 

Program:

 

1.      Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

2.      Složení slibu členů Zastupitelstva města Příbram pro období 2022–2026

3.      Schválení programu

4.      Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram, dokument

5.      Volba starosty

6.      Volba místostarostů

a)    určení počtu místostarostů

b)    volba místostarostů

7.      Volba dalších členů Rady města Příbram

8.      Neslučitelnost funkcí u zastupitele, dokument

9.      Diskuse, závěr

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 603 | Aktualizováno: 24. 10. 2022