Zasedání zastupitelstva 2022-2026

0 0 0

 

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Úplné originály dokumentů jsou k nahlédnutí na Odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram.

 

 

 pořadové
 číslo zasedání 
 datum      program         podklady   schválený program  

 číslo 
 usnesení  

 1.  17.10.2022   program  podklady  schválený program zápis včetně usnesení č. 1-13,    
 2.

 07.11.2022   program  podklady schválený program  zápis včetně usnesení č. 14-56hlasování
 3.    05.12.2022  program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 57-80, hlasování
 4.   16.01.2023   program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 81-92, hlasování 
 5.   13.02.2023  program  podklady schválený program zápis včetně usnesení č. 93-124, hlasování 

 6.

online

 13.03.2023 program  podklady

 

 
           
           
                  

  

 

 

 Počet zobrazení: 2685 | Aktualizováno: 02. 03. 2023