Podklady k 14. zasedání ZM Příbram dne 18. 12. 2023

0 0 0

 

 

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 18. prosince 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121

 

Program:
1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Výběr provozovatele VHM - koncese, dokument

3.      Různé

4.      Diskuse, interpelace, závěr

 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 Počet zobrazení: 551 | Aktualizováno: 11. 12. 2023