Podklady k 15. zasedání ZM Příbram dne 15. 1. 2024

0 0 0

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Výkup spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/72 pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28, oba v katastrálním území Příbram, dokument

3.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 358 v katastrálním území Háje u Příbramě, dokument

4.      Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 988/6 v katastrálním území Příbram, dokument

5.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 2762/47 v k. ú. Příbram, dokument

6.      Záměr směny pozemků v k. ú. Příbram a záměr výkupu části pozemku p. č. 1282/2 v k. ú. Příbram, dokument

7.      Návrh na ukončení smlouvy o příspěvku k zajišťování technického provozu kašny a pítka uzavřené s Okresním soudem v Příbram dne 07.07.1999, dokument

8.      Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami, dokument

9.      Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, dokument, dokument 2

10.   Informace o odstoupení člena z Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory a jmenování nového člena, dokument

11.   Akční plán dokumentu Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, dokument

12.   Žádost o prominutí vrácení účelové dotace, dokument

13.   Žádost SVJ Čechovská čp. 112, 113, 114, Příbram VIII o finanční spoluúčast města Příbram při výměně výloh, dveří a oken v rámci postupné rekonstrukce bytového domu, dokument

14.   Žádost o zrušení zákazu zcizení u bytové jednotky č. 112/13 v Příbrami III, dokument

15.   Různé  

16.   Diskuse, interpelace, závěr  

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 493 | Aktualizováno: 05. 01. 2024