Podklady k 17. zasedání ZM Příbram dne 11. 3. 2024

0 0 0

17. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 11. března 2024 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 

Program:

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání 
         c) Informace rady města

2.      Žádost o prodej pozemků p. č. 69/2, p. č. 70/2 a části pozemku p. č. 73 v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument

3.      Žádost o pronájem dvou částí pozemku p. č. 35 a části pozemku p. č. 988/5, oba v k. ú. Příbram, dokument

4.      Žádost o potvrzení zájmu města Příbram o nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 3111/8 v k. ú. Příbram, dokument

5.      Záměr úplatného převodu pozemků v katastrálním území Příbram, dokument

6.      Záměr úplatného převodu pozemku p. č. 744/2 v katastrálním území Lazec, dokument

7.      Žádost o schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. A 737/OSM/2022, dokument

8.      Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace, dokument

9.      Programové dotace Činnost sportovních organizací 2024, dokument

10.   Programové dotace Reprezentant ČR 2024, dokument

11.   Programové dotace Rozvoj a opravy sportovišť, dokument

12.   Programové dotace Sportovní akce 2024, dokument

13.   Programové dotace Podpora vrcholového sportu 2024, dokument

14.   Programové dotace Výchova a vzdělávání 2024, dokument

15.   Programové dotace Kulturní aktivity 2024, dokument

16.   Programové dotace Památky místního významu 2024, dokument

17.   Programové dotace Zahraniční a meziobecní spolupráce 2024, dokument

18.   Dotace 2024 – Dobrovolní hasiči, dokument

19.   Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku, dokument

20.   Programové dotace 2024 – oblast zdravotnictví, dokument

21.   Programové dotace 2024 – oblast sociální, dokument

22.   Dotace 2024 – Životní prostředí, dokument

23.   Kontrola stavby „Havárie kanalizace Hailova“ z hlediska efektivity a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků, dokument 

24.  Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument

25.  Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, dokument

26.   Různé  

27.   Diskuse, interpelace, závěr 


Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 449 | Aktualizováno: 14. 03. 2024