Podklady k 5. zasedání ZM Příbram dne 13. 2. 2023

0 0 0

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 13. února 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

Program:

 

1.       a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
          b) Schválení programu jednání
          c) Informace rady města

2.      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024–2025, dokument

3.      Návrh rozpočtu města na rok 2023, dokument

4.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument

5.      Zřízení Výboru pro územní plánování, dokument

6.      Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

7.      1) Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 4233/91 v k. ú. Příbram do vlastnictví města Příbram; 2) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.04.2022, č. usn. 829/2022/ZM, dokument

8.      Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č. 3212/11, oba v katastrálním území Příbram, dokument

9.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/196 v katastrálním území Zdaboř, s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, dokument

10.   Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument

11.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 770/6 v katastrálním území Lazec, dokument

12.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 2054 v katastrálním území Příbram se zřízením věcného břemene, dokument

13.   Návrh s. p. DIAMO – odstoupení od záměru těžby kameniva na š. 15 - dokument

14.   Různé  

15.    Diskuse, interpelace, závěr  

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1158 | Aktualizováno: 20. 02. 2023