Bratkovice

0 0 0

Polohopis: Sedm kilometrů severně od Příbrami, obec leží v údolní nivě říčky Litavky.

Rozloha katastru: 300 ha

Počet obyvatel: 267

Dominikální Paseky vděčí za svůj vznik dolování. Vznikly v 17. století, když hlubičští Bechyňové začali těžit a tavit tam železnou rudu. U Bratkovic vystavěli pro tavení pec a u obou Pasek (Dominikální a Německé) hamry hamršmídské chalupy obydlené německými horníky. V hamrech kováři a cvokaři hotovili kování, hřeby, cvočky a jiné.

 

Stravování: Restaurace Dominikální Paseky 62

Sportovní vybavenost: házenkářské hřiště

Pošta: 262 23 Jince

Dopravní spojení: obcí prochází železniční trať Příbram – Zdice

Obecní úřad: tel.: 318 611 157, 724 181 375, 731 609 910

Úřední hodiny: st.: 17. 30 – 19. 00 hodin
bratkovice@volny.cz
www.volny.cz//bratkovice

 

Historie:
Psaná historie se počíná již dávno před založením vesnice, a to roku 1422, kdy se v nejužší části údolí řeky Litavky mezi nynějšími Dominikálními Pasekami a vsí Čenkov utkávají příbramský hejtman Alšík a jeho kališníci s mnohonásobnou přesilou katolického vojska Hanuše z Kolovrat. Krutá porážka husitů dala tomuto místu jméno a dodnes se zde říká "na zabitém".

Tato bitva byla však pouze epizodou v minulosti celého údolí Litavky, které podle četných nálezů již od středověku žilo těžbou a zpracováním železné rudy. Roku 1634 získala vrchnost z nedaleké Hluboše konečně povolení ke kácení lesů okolo Litavky, pozvala sem 9 rodin německých přistěhovalců a ůzaložila obec Paseky, kde se v milířích začalo z vytěženého dřeva vyrábět dřevěné uhlí, používané pro tavení železné rudy v hutích. Tzv. železná hrouda z hutí se poté dále zpracovávala v hamrech, využívajících vodní pohon.
Roku 1770 dostávají Paseky podle blízkého panství do svého názvu přídomek Hlubošské.
Nedostatek dřevěného uhlí, používaného k tavení rudy, však na konci 18. století přivodil úpadek místního železářství. Zdejší primitivní hutě již nemohly stačit narůstajícímu tempu průmyslu. Milíře, hutě a hamry poté u většiny usedlostí nahrazují cvočkařské dílny a někdy v této době se také díky stávající náležitosti veškeré půdy hlubošskému panství dostává doposud Hlubošským Pasekám názvu Dominikální Paseky - podle latinského slova dominus - panský.
Roztroušený ráz Dominikálních Pasek, daný při jejich vzniku postupným kácením lesů, přetrvává dodnes. Žije zde 267 stálých obyvatel na ploše přibližně 300 ha. Dominikální Paseky leží v centru pohoří Brdy v údolí říčky Litavky a vystupují dalších asi 300 výškových metrů do úbočí hřebene vrcholu Brda (773 m), který již patří do nepřístupného území vojenského výcvikového prostoru Jince.Počet zobrazení: 7454 | Aktualizováno: 22. 09. 2013