Svazek obcí Podbrdského regionu

0 0 0

Charakter svazku

Svazek je ustanoven jako pracovní a iniciativní skupina na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji regionu.

Základní cíle

 • vytvářet podmínky pro spolupráci v rámci mikroregionu Podbrdska při obnově daného regionu
 • zajistit celoplošné zmapování problémů a nalezení nejvýhodnějšího způsobu jejich odstranění
 • propagovat daný region a získávat mu vážnost ve společenském povědomí i u státních institucí
 • pečovat o obnovu a prohloubení společenského a duchovního života

Historie

Svazek obcí Podbrdského regionu vznikl z původního Sdružení podbrdského regionu, které bylo registrováno od roku 1994. Svoji historii však začalo mnohem dříve. Velká většina starostů byla po prvních komunálních volbách v roce 1991 nových a zcela nezkušených v této práci. Všichni cítili potřebu se scházet a vyměňovat si zkušenosti z každodenního provozu obce, ale z ostatních oblastí například legislativy, stavebnictví a mnoha dalších. To byl v té době hlavní důvod, proč založit toto sdružení. Hledal se společný jmenovatel, který by je všechny spojoval. Pro region je hlavní dominantou Litavka a Brdy, proto tedy SDRUŽENÍ OBCÍ PODBRDSKÉHO REGIONU V POVODÍ LITAVKY, nyní Svazek obcí Podbrdského regionu. Ten byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem vnitřních věcí 10. 12. 2003 zapsán do registru svazků obcí pod číslem registrace 66/ 2002/ Pb.

Sdružení má celkem 16 členů - patří sem obce: Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u Příbramě, Trhové Dušniky, Obecnice, Sádek, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice, Křešín, Vysoká u Příbrami, Drahlín, Jince a Felbabka.

Orgány svazku

Za předsedu Svazku obcí Podbrdského regionu byl zvolen Ing. Martin Matuna, místostarosta obce Bohutín.
Manažerkou a účetní Svazku je paní Kristýna Zeisková
Kontakty

Realizace konkrétních programů

 • společné řešení dopravní obslužnosti - v roce 1994
 • společné řešení svozu komunálního odpadu v roce 1994. Spolupráce s firmou SCHEELE - exkurze našich zástupců v sídle firmy v Německu a první zkušenosti se separací odpadu v roce 1994
 • zpracování urbanistické studie celého regionu v březnu 1996 - podklad, který zmapoval klady i zápory celého území
 • postupná realizace turistické a cyklistické stezky, která je součástí cyklotrasy Praha - Vídeň, slavnostní otevření se uskutečnilo za přítomnosti ministra životního prostředí Martina Bursíka a MISS ČR Kateřiny Stočesové v roce 1998
 • zajištění I. ročníku pochodu Litavkou v květnu 1997
 • vydání společného kalendáře na rok 1998

Některé konkrétní cíle spolku do budoucna

 • připravení kvalitních materiálů k programům Evropské unie SAPARD (z nich vyplynou i další společné úkoly, například obnova krajiny)
 • turistický průvodce obcemi
 • dokončení turistické stezky vyznačení, mostky, informační tabule, odpočinkové kouty a podobně
 • pořádání pravidelných společných akcí - například znovuobnovení Pochodu Litavkou, různých slavností a podobně
 • propagace regionu z hlediska turistických možností
 • účast na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze


Počet zobrazení: 10150 | Aktualizováno: 19. 03. 2014