Hluboš

0 0 0

Polohopis: obec asi 8 km severně od Příbrami, cca 5 km jižně od Jinců, v údolí říčky Litavky

Rozloha katastru: 1209 ha

Počet obyvatel: 555

Původní zemanská tvrz byla v 18. století přebudována na barokní zámek, kde v letech 1920 – 1921 pobýval i T.G. Masaryk.  V zámku jsou instalovány tři expozice. První je věnována pobytu T.G. Masaryka, druhá Charlottě Masarykové, její rodině, životu a dílu, se zvláštním důrazem na její vztah k Bedřichu Smetanovi a třetí je věnovaná historii zámku. Pamětihodností obce je lípa zasazená v roce 1848 – v den zrušení roboty.

Dominantu obce tvoří barokní kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici.

Stravování: Motorest  - Hluboš 168, tel: 318 611 328

Sportovní vybavenost: areál koupaliště, hřiště

Pošta: 262 22 Hluboš

Dopravní spojení: autobus Veolia Transport Příbram – Jince s odjezdy z autobusového nádraží v Příbrami

Obecní úřad: Hluboš 3, 262 22  Hluboš, tel.: 318 611 048, 318 625 542, 724 180 539, e-mail:ouhlubos@volny.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 10, 13 - 17 hodin

 www.volny.cz/ouhlubosPočet zobrazení: 5863 | Aktualizováno: 22. 09. 2013