Obecnice

0 0 0

Polohopis: obec leží 8 km severozápadně od Příbrami. Pohled na obecnickou kotlinu nadchne každého romantika. Platí to však i v opačném směru. Zalesněné kopce Brd jsou z Obecnice stejně krásné. Na jihu Dubová hora (626 m.n.m.) s Osečí, v úpatí pak Malá a velká Třemešná (778 m.n.m.), na západě barevný Klobouček (704 m.n.m.), za ním nejvyšší hora brd 865 m vysoký Tok a na severu Brda (773 m.n.m.) s radlicí (709 m.n.m). Směrem na východ je sice krajina otevřená,ale i tato strana poskytuje z vyšších míst Obecnice malebný pohled na vzdálené kopce Brd. Členitý terén s tmavou hradbou jehličnatých lesů vytváří kolem Obecnice (524 m.n.m.) krásné panorama, které opravdu stojí za zhlédnutí. Pět kilometrů západně od obce je Pěchotní srub na Jordánu – objekt těžkého vojenského opevnění z roku 1936 vybudovaný v době hitlerovského ohrožení. V současnosti je využíván jako památník Klubem vojenské historie.

Rozloha katastru: 553 ha

Počet obyvatel: 1 200

Obec leží 8 km severozápadně od Příbrami. Pohled na obecnickou kotlinu nadchne každého romantika. Platí to i o opačném směru. Zalesněné kopce Brd jsou z Obecnice stejně krásné. Na jihu Dubová Hora (626 m.n.m), Velká a Malá Třemošná (778 m.n.m.), na západě Klobouček (704 m.n.m.), za ním nejvyšší hora Brd 865 m vysoký Tok a na severu Brda )773 m.n.m.) a Radlice (709 m.n.m.). První historické zmínky o Obecnici jsou z roku 1394. Kulturním dědictvím z 18. století, které zároveň svědčí o silné mariánské tradici u nás, je žulový sloup s litinovou soškou Panny Marie. Stojí na návrší u hřbitova nazývaném „Panenka“. Nejvýznamnější kulturně-historickou památkou 19. století je kostel Šimona a Judy.

Z hornické historie: první zpráva o dolování v Obecnici z roku 1556 hovoří o jámě Reichentrost (Bohaté potěšení) a jámě Gabe Gottes (Boží Dar). V novější době byla před Obecnicí při silnici ze Lhoty hloubena šachta (1912) zvaná Bohatá naděje. Dosáhla hloubky 59 m, ale naděje do ní vkládané se nesplnily a v roce 1919 byly veškeré důlní práce v Obecnici zastaveny.

Obecnice současnosti je vyhlášená pořádáním Bečánovského nugetu. Jde o každoročně se opakující podívanou Ta bývá pravidelně druhou únorovou neděli a jedná se o závod lidských spřežení se saněmi. Účastí závodníků i návštěvníků již dávno překročila hranice regionu. V létě je na obecnickém koupališti Obecnické muzicírování, tedy víkendy plné hudby a zábavy.

Ubytování: Penzion Pod Pahorkem, Obecnice 298, tel.: 318 614 034, Penzion Ranč v Oseči, tel.: 318 621 545Penzion Leona, Obecnice 2, tel.: 605 555 454, 731 468 582, www.penzionleona.wz.cz

Stravování: Noční bar Ježek, tel.: 318 629 049,

Sportovní vybavenost: Sportovní areál – hřiště na kopanou, tenis, koupaliště.

Pošta: 262 21 Obecnice

Dopravní spojení: Autobusy Veolia Transport Příbram – Obecnice s odjezdy z autobusového nádraží v Příbrami.

Obecní úřad: Obecnice 159, 262 21  Obecnice, tel.: 318 614 056, 724 180 548

Úřední hodiny: pondělí - středa 8 – 12, 13 - 17 hodin, e-mail: ou.obecnice@volny.czPočet zobrazení: 8178 | Aktualizováno: 22. 09. 2013