Příbram

0 0 0

Příbram (Kozičín, Lazec, Březové Hory, Orlov, Zdaboř)

Polohopis: v jižní části Středočeského kraje, cca 65 km jižně od Prahy

Rozloha katastru:

Počet obyvatel:  34 899

 Nejstarší písemný doklad o tomto městě z roku 1216 hovoří o prodeji statku Příbram pražskému nedaleké říčky Litavky pověstná Litavská stezka, která při výměně zboží v prostoru dnešních středních Čech měla stejný význam jako stezka Zlatá - Pasovská.V době panování českého krále Karla IV. dal tehdejší majitel - arcibiskup Arnošt z Pardubic - postavit na místě dřevěné tvrze kamenný hrádek (dnešní Zámeček). Kolem něho vyrostlo město Příbram (název zřejmě vzniknul z osobního jména Pribram), které se posléze (14.stol.) stalo obchodním, kulturním a díky Svaté Hoře i náboženským centrem. Roku 1406 udělil Zbyněk Zajíc z Házmburku městu obsáhlé privilegium, jenž - po převodu biskupství (biskup Ondřej II.) od opata kláštera v Teplé. Ale lidé zde žili již daleko dříve. Od 4.století před n. l. zde těžily zlato a stříbro Keltové. Avšak už před třemi tisíci lety vznikla v blízkosti města do královského majetku - potvrdil v roce 1497 Vladislav II. Od 16.století nastal prudký rozkvět důlní těžby, který roku 1579 (20.11.) přinesl Příbrami povýšení na královské horní město a to privilegiem Rudolfa II. Kdy a kým byl městu udělen znak není známo. Na pečeti se však používal již od 15. století. Znak pravděpodobně zobrazuje kostel svatého Jakuba na dnešním náměstí T.G.M. Další rozvoj hornictví nastal v 18.stol. Byla založeno montánní učiliště poté báňská akademie, z které vznikla Vysoká škola báňská (1849 - 1945).Narozdíl od bohatého podloží neoplývala Příbram nikdy velkým bohatstvím. Přesto lze ve městě nalézt plno skvostných památek. Mezi nejkrásnější historické pamětihodnosti bezesporu patří slavné poutní místo Svatá Hora, jenž je neodmyslitelnou kulisou města.

Březové Hory - historické královské město, jehož slavná báňská minulost je opředena bájným proroctvím kněžny Libuše o březovém vrchu plném stříbra. Nerostného bohatství regionu se dotýká rovněž neméně známá pověst o vladykovi Horymírovi, který údajně zavalil příbramské doly a pak si zachránil život před hněvem panovníka tím, že skočil na koni Šemíku přes hradby knížecího sídla v Praze na Vyšehradě ...Pohádkovým březovým vrchem byly ve skutečnosti Březové Hory tyčící se západně nad Příbramí. Březové Hory jsou známé báňskou činností doloženou podle archeologických pramenů nejméně od 10.století, ve světle písemných dokumentů k roku 1311. Na návrší mezi štíhlými, bělostnými březovými kmeny, v těsném sousedství jednotlivých šachet, vznikla již ve středověku hornická osada podléhající Příbrami a později městečko, které se v roce 1897 dočkalo povýšení na svobodné královské horní město. O bohatství rudných zásob svědčí fakt, že zde naši předkové vytěžili koncem minulého století téměř veškerou rakousko - uherskou produkci stříbra a olova. Největší rozmach stříbrorudného podnikání nastal právě v 19.století. V roce 1875 bylo dosaženo na dole Vojtěch světového prvenství 1000 metrů svislé hloubky. Práce v podzemí však přinesla také tragický primát. Posledního května 1892 se staly Březové Hory svědkem největší důlní katastrofy té doby ve světě, která si vyžádala 319 lidských životů. Stříbrorudné dolování pokračovalo poté s různými úspěchy i ve 20.století. Roku 1953 se Březové Hory staly součástí Příbrami. V současné době je veškerá důlní činnost zastavena. A tak někdejší slávu havířského řemesla připomíná Hornické muzeum Příbram nacházející se v areálu bývalého Ševčínského dolu na Březových Horách.  

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček – Ernestinumotevřeno denně 9 – 17 hodintel: 318 402 281, 318 402 380, 318 402 381, 318 402 382fax.: 318 402 360e-mail: info@pribram-city.czPočet zobrazení: 11700 | Aktualizováno: 22. 09. 2013