Sádek

0 0 0

Polohopis: obec cca 7 km severně od Příbrami, v těsné blízkosti brdského lesa (severní okraj obce tvoří les).

Rozloha katastru: 186 ha

Počet obyvatel: 204

Obec patřila kdysi k hlubošskému panství. Název pravděpodobně vznikl od tehdy existujícího sadu. Další rozvoj Sádku je zaznamenán v 18. století. V roce 1876 byla na místě tehdejší dřevěné zvonice postavená zděná kaplička se soškou Jana Nepomuckého. Rychlý rozvoj obce v době tereziánské umožnil tehdy vývoj hornictví na Příbramsku, které poskytovalo zdejším obyvatelům obživu. Rozšířeno bylo i cvokařské řemeslo, které se provozovalo na starých usedlostech.

Z hornické historie: O někdejších kutacích pracích u Sádku se zachovaly jen sporé zprávy. V novější době se začalo u Sádku kutat v šedesátých letech minulého století. V roce 1866 byla zaražena sádecká šachta, která dosáhla hloubky 250 m. Výsledky dolování však byly slabé, proto byly práce v roce 1889 zastaveny.

Obec leží na úbočí Drahlínského potoka – přítoku Litavky, na samém okraji brdského masivu, nyní hranice vojenského prostoru Brdy.

Stravování: Kiosek u domu č.p.9, Pohostinství

Sportovní vybavenost: dětské sportovní hřiště

Pošta: 262 21 Obecnice

Dopravní spojení: Autobusem Veolia Transport, linka Příbram – Sádek – Obecnice, odjezdy z autobusového nádraží v Příbrami.

Obecní úřad: Sádek 39, 261 01  Příbram, tel.: 318 614 222, 724 183 393
starosta@obec-sadek.czinfo@obec-sadek.cz
úřední hodiny: st. 17. 00 – 19. 00 (zimní období), 18. 00 – 20. 00 (letní období)  Počet zobrazení: 6936 | Aktualizováno: 22. 09. 2013