Oddělení registrace vozidel

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti je provoz přepážek registru vozidel omezen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny

Pondělí08.00-12.00
13.00-17.00
Úterý08.00-12.00
13.00-15.00
Středa08.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek08.00-12.00
13.00-15.00
PátekZAVŘENO
Z rozhodnutí vedení města zůstává provoz přepážek, v minimálním rozsahu, zachován i během polední pauzy. Z tohoto důvodu dochází mezi 11. a 13. hodinou k omezení provozu a ke střídání přepážkových pracovníků na obědě. Děkujeme za pochopení.

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

4 2 6

Formuláře ke stažení

Formuláře prosím tiskněte oboustranně.

Popis činnosti oddělení

Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vede registr silničních vozidel; rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel; provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru vozidel; přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou; rozhoduje o přidělení registrační značky na přání; vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla; provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla; rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu; schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla; provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla; rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí; vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí; objednává u ministerstva paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty; vydává a odebírá paměťovou servisní kartu; předává ministerstvu údaje o seznamu paměťových karet vozidel vedených v centrálním registru silničních vozidel; vydává a odebírá paměťovou kartu vozidla; předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel; předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových servisních karet; odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu. Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole.

 Seznam činností

Od 1. března 2023 jsou registrační značky přidělovány počítačem, automaticky a náhodně, bez jakékoliv možnosti ovlivnění jejich podoby.

 Počet zobrazení: 112510 | Aktualizováno: 26. 04. 2023