Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Dopravní úřad

 

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

PLATNOST ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ SE PRODLUŽUJE

 

 Stav on-line       Elektronické objednání       Úřední hodiny        Měření rychlosti        Otázky a odpovědi        Kontakty        Mapa  


 

 

Oddělení registrace vozidel        Oddělení řidičských průkazů        Oddělení správních činností 

Popis činnosti odboru


Dopravní úřad Městského úřadu Příbram, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, komplexně zajišťuje agendu řidičských průkazů; komplexně zajišťuje agendu technických průkazů; komplexně zajišťuje agendu schvalování technické způsobilosti vozidel; komplexně zajišťuje agendu provádění zkoušek odborné způsobilosti řidičů; komplexně zajišťuje agendu stanic měření emisí; komplexně zajišťuje agendu taxislužby; projednává a rozhoduje o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.Počet zobrazení: 93303 | Aktualizováno: 19. 03. 2020