Dopravní úřad

 

Důležité upozornění

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu platí omezení provozu Městského úřadu Příbram. Až do odvolání jsou úřední hodiny omezeny pouze na pondělí od 8 do 11 a středu od 13 do 16 hodin. V uvedené době však  budou odbavovány výhradně neodkladné záležitosti, a to pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě. Všechny budovy úřadu, městské realitní kanceláře a městského kulturního centra jsou pro veřejnost nadále uzavřeny. Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v uvedených úředních hodinách. Žádáme občany o upřednostnění telefonické nebo elektronické komunikace (e-mailem, datovou schránkou), popř. prostřednictvím pošty.

Vzhledem k současné mimořádné situaci, a s ní spojeným omezením úředních hodin, sdělujeme, že Dopravní úřad běh veškerých lhůt přerušil až do doby odvolání současného bezpečnostního opatření. Upozorňujeme však, že se jedná výhradně o lhůty týkající se úkonů, které vyžadují fyzickou přítomnost klienta na úřadu. Nejedná se tedy o lhůty týkající se úkonů, které lze vyřídit elektronicky nebo poštou (např. podání odvolání apod.)  Po ukončení karantény tedy budou uvedené lhůty prodlouženy a klienti tak nemusejí mít obavy např. z toho, že jezdí s propadlým řidičským průkazem, že jim propadne platnost evidenční kontroly, že nestihnout dokončit zkoušky řidičů ve lhůtě 6 měsíců, že nestihnou přihlásit/přehlásit vozidlo do 10 dnů, že jim propadne platnost zdravotních a psychologických posudků apod. 

Kontakty na pracovníky Dopravního úřadu Příbram 


 

Stav on-line        Elektronické objednání        Úřední hodiny        Měření rychlosti        Otázky a odpovědi        Kontakty        Mapa  


 

 

Oddělení registrace vozidel        Oddělení řidičských průkazů        Oddělení správních činností 

 

Popis činnosti odboru


Dopravní úřad Městského úřadu Příbram, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, komplexně zajišťuje agendu řidičských průkazů; komplexně zajišťuje agendu technických průkazů; komplexně zajišťuje agendu schvalování technické způsobilosti vozidel; komplexně zajišťuje agendu provádění zkoušek odborné způsobilosti řidičů; komplexně zajišťuje agendu stanic měření emisí; komplexně zajišťuje agendu taxislužby; projednává a rozhoduje o přestupcích proti zákonu o silničním provozu, zákonu o silniční dopravě, zákonu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.Počet zobrazení: 82927 | Aktualizováno: 19. 03. 2020