Nejčastěji kladené otázky

0 0 0

 

Co mám dělat, když jsem prodal vozidlo? Dostavte se na kterýkoliv věcně příslušný úřad společně s kupujícím. Předložíte potřebné doklady (velký a malý technický průkaz, evidenční kontrolu a zelenou kartu). Společně vyplníte „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel“. Po zápisu v dokladech je vozidlo již registrováno na kupujícího. Pozor, evidenční kontrola, která je nezbytným dokladem při změně provozovatele/vlastníka vozidla, má platnost pouze 30 dní ode dne vystavení! Pokud se jeden z vás nemůže na úřad dostavit osobně, udělí svému zmocněnci plnou moc s úředně ověřeným podpisem (nebo s uznávaným elektronickým podpisem). Je také možné, že oba zmocníte k jednání třetí osobu (úředně ověřené podpisy platí i v tomto případě). Při udělování plné moci však důkladně zvažujte, komu ji udělujete. Více zde.

Jak mám postupovat, když jsem koupil vozidlo v jiném kraji? Dostavte se na kterýkoliv věcně příslušný úřad společně s prodávajícím. Předložíte potřebné doklady (velký a malý technický průkaz, evidenční kontrolu a zelenou kartu). Společně vyplníte „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel“. Po zápisu v dokladech je vozidlo již registrováno na kupujícího. Pozor, evidenční kontrola, která je nezbytným dokladem při změně provozovatele/vlastníka vozidla, má platnost pouze 30 dní ode dne vystavení! Pokud se jeden z Vás nemůže na úřad dostavit osobně, dá svému zmocněnci plnou moc s úředně ověřeným podpisem (nebo s uznávaným elektronickým podpisem). Je také možné, že oba zmocníte k jednání třetí osobu (úředně ověřené podpisy platí i v tomto případě).

Co mám dělat, když jsem prodal vozidlo do ciziny? Na kterémkoliv věcně příslušném úřadě předložíte velký a malý technický průkaz,  registrační značky od vozidla a protokol o evidenční kontrole na STK ne starší 30 dnů. Vyplníte „Žádost o přidělení registrační značky na vývoz“. V žádosti uvedete údaje o kupujícím z ciziny. Po zápisu v technickém průkaze obdržíte registrační značky na vývoz s omezenou platností. Dobu platnosti registračních značek si můžete zvolit na maximálně 3 měsíce.

Můžu si vyměnit značku, když nechci jezdit v Příbrami se značkou jiného kraje? Bohužel, jen uvedený důvod k výměně registrační značky nestačí. Vyměnit lze pouze registrační značky, které jsou poškozené, ztracené nebo odcizené, a to za správní poplatek (osobní vozidlo 450 Kč). V takovém případě vyplníte "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou".

Je možné koupit si značku na přání? Ano. Registrační značky na přání a třetí tabulky na nosič kol se vydávají již od 1. 1. 2016. Více na "Značky na přání".

Co budu potřebovat, když jsem splatil leasing a chci se zapsat jako vlastník i provozovatel vozidla? Ke změně vlastníka (ukončení leasingu) potřebujete doložit protokol o evidenční kontrole, plnou moc od leasingové společnosti s úředně ověřeným podpisem (nebo uznávaným elektronickým podpisem), velký a malý technický průkaz a originál zelené karty. Dále vyplníte „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel“. Nezapomeňte, že změnu je nutné provést do 10 dnů. Správní poplatek je 800 Kč. 

V případě, že jste na tomto místě odpověď na svou otázku nenalezli, jsou Vám k dispozici otázky a odpovědi s Dopravním úřadem.Počet zobrazení: 25662 | Aktualizováno: 26. 01. 2015