Dovozy - důležité upozornění

0 0 0

 

Upozorňujeme žadatele o zaregistrování vozidel dovezených ze zahraničí, že registrace nelze provádět na počkání, a to z důvodu časové náročnosti ověření pravosti originálních dokladů. Ačkoliv je doba k vyřízení těchto žádostí zákonem stanovena až do 30 dnů, skutečná lhůta registrace se pohybuje v rozmezí 7 až 10 pracovních dnů. Žadatelé jsou bezprostředně po vyřízení jejich žádosti vyrozuměni telefonicky. Děkujeme za trpělivost a pochopení. Počet zobrazení: 5162 | Aktualizováno: 20. 04. 2016