Rozklikávací rozpočet

0 0 0

 

Rozklikávací rozpočet je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat, která umožňuje sledovat hospodaření z různých úhlů pohledu, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, plnění příjmů, čerpání výdajů a financování. V nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového třídění z hlediska druhového a odvětvového v souladu s platnou rozpočtovou skladbou (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).

Rozklikávací rozpočet reflektuje rozpočet města Příbram tak, jak je schválen zastupitelstvem města. V případě, že jsou některé oblasti ve městě řešeny prostřednictvím příspěvkových organizací, tak náklady na tyto oblasti  jsou hrazeny z provozních a investičních příspěvků dané příspěvkové organizace.

Občané získají tímto přehledné a aktuální informace o hospodaření města v oblasti příjmů a výdajů, včetně porovnání dosažené skutečnosti se schváleným a upraveným rozpočtem.

Aplikace umožňuje vyhledávat údaje i z minulých let.

Informační portál ministerstva financí

 Počet zobrazení: 2076 | Aktualizováno: 29. 01. 2020