Odbor ekonomický

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Během polední přestávky je v provozu jedno přepážkové pracoviště

Adresa

Tyršova 108, Příbram I , 2. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

4 1 5

Popis činnosti odboru  

Odbor vykonává samostatné i přenesené působnosti v územním obvodu města s přenesenou působností (typ II) v těchto oblastech:

 • ekonomické záležitosti města, tj. městského úřadu, organizačních složek a organizací zřízených městem Příbram
 • rozpočet, účetnictví, hospodaření a financování dle platných předpisů
 • evidence majetku
 • mzdová agenda
 • agenda správních poplatků (povolení k umístění herního prostoru) a místních poplatků (psi, poplatek z pobytu, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)
 • půjčky z Fondu zápůjček města
 • pokladní služby

Veřejná sbírka

Město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku za účelem pomoci osobám zvlášť zasaženým nákazou COVID-19 a pomoci subjektům, které těmto osobám pomoc poskytují. Tato sbírka byla zahájena 2. dubna 2020 a je na dobu neurčitou. Číslo osvědčení je 050019/2020/KUSK. Sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č. 90018-521689309/0800 vedeném u České spořitelny, a. s.
Transparentní účet

 

Bankovní spojení

 • č. účtu 60038-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané poplatky ze psů
 • č. účtu 981224-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané splátky půjček z fondu FOM + FOZ (fond modernizace a oprav bytového fondu na území města) a splátky z fondu zápůjček města
 • č. účtu 50016-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané nájemné z bytů a nebytových prostor, ( tj. nájemné za byty a nebytové prostory a úhrady služeb s nájmem spojených)
 • č. účtu 60011-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané nájemné z nebytových prostor, ( tj. nájemné za nebytové prostory a úhrady služeb s nájmem spojených)
 • č. účtu 19-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané úhrady za prodej bytů, prodej a pronájem pozemků, správní a místní poplatky ( např. poplatky za stavební povolení, živnostenské listy, ověřování listin, zábor veřejného prostranství, parkovné, z ubytovací kapacity, ze vstupného a tombol, z výherních hracích přístrojů, pokuty uložené v pravomoci obce)
 • č. účtu 1783-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Mzdová účtárna: Jolana Petáková

Vedoucí: Ing. Štochlová VenušePočet zobrazení: 23338 | Aktualizováno: 02. 05. 2024