Odbor ekonomický

Vedoucí: Ing. Štochlová Venuše

Sídlo: hlavní budova MěÚ, Tyršova 108, Příbram I - 2. patro

Úřední hodiny

na „poplatkových“ pracovištích – z výherních hracích přístrojů, místní poplatek ze psů, z pobytu, ze vstupného, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

pondělí, středa         8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek            8.00 - 15.00 hod

Do odvolání je během polední přestávky v provozu jedno přepážkové pracoviště na tomto oddělení.
Na ostatních pracovištích jsme Vám k dispozici během celé pracovní doby.

Informace pro držitele psů
Po úhradě místního poplatku ze psů na rok 2019 si můžete vyzvednout sáčky na psí exkrementy v pokladně nebo v kancelářích místních poplatků dveře č. 205 a 206.

 Pokladna - ul. Gen. R. Tesaříka 19, 1. patro

pondělí, středa       8.00 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek          8.00 - 15.00 hod 
pátek                      8.00 - 14.30 hod (11.00-12.00 polední pauza)

Popis činnosti odboru  

Odbor vykonává samostatné i přenesené působnosti v územním obvodu města s přenesenou působností (typ II) v těchto oblastech:

  • ekonomické záležitosti města, tj. městského úřadu, organizačních složek a organizací zřízených městem Příbram
  • rozpočet, účetnictví, hospodaření a financování dle platných předpisů
  • evidence majetku
  • mzdová agenda
  • agenda správních poplatků (tomboly, VHP) a místních poplatků (psi, ubytovací kapacity, vstupné, parkovací automaty, komunální odpad)
  • půjčky z Fondu zápůjček města
  • pokladní služby

Rozpočet včetně rozpočtových opatření pro aktuální rok, archiv rozpočtů z předchozích let
Rozklikávací rozpočet
Seznam plátců místních poplatků ze psů
Výsledky hospodaření
Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2019-2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2021-2024 
Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025

Veřejná sbírka
Město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku za účelem pomoci osobám zvlášť zasaženým nákazou COVID-19 a pomoci subjektům, které těmto osobám pomoc poskytují. Tato sbírka byla zahájena 2. dubna 2020 a je na dobu neurčitou. Číslo osvědčení je 050019/2020/KUSK. Sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č. 90018-521689309/0800 vedeném u České spořitelny, a. s.
Transparentní účet

 

 

Bankovní spojení

č. účtu 60038-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané poplatky ze psů

č. účtu 981224-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané splátky půjček z fondu FOM + FOZ (fond modernizace a oprav bytového fondu na území města) a splátky z fondu zápůjček města

č. účtu 50016-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané nájemné z bytů a nebytových prostor, ( tj. nájemné za byty a nebytové prostory a úhrady služeb s nájmem spojených)

č. účtu 60011-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané nájemné z nebytových prostor, ( tj. nájemné za nebytové prostory a úhrady služeb s nájmem spojených)

č. účtu 19-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané úhrady za prodej bytů, prodej a pronájem pozemků, správní a místní poplatky ( např. poplatky za stavební povolení, živnostenské listy, ověřování listin, zábor veřejného prostranství, parkovné, z ubytovací kapacity, ze vstupného a tombol, z výherních hracích přístrojů, pokuty uložené v pravomoci obce)

č. účtu 1783-521689309/0800 u ČS, a. s. - na tento účet platí občané poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 Počet zobrazení: 16812 | Aktualizováno: 07. 04. 2020