Oddělení kontrolní

Vedoucí:  Bc. Libuše Handlová

Popis činnosti oddělení:

  • provádí živnostenskou kontrolu ve smyslu živnostenského zákona včetně zabezpečení agendy s tím související
  • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení podle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních daní
  • provádí dozor nad dodržováním některých povinností souvisejících se zákonem o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven v noční době
  • ukládá sankce ve správním, příkazním i blokovém řízení za porušení podmínek stanovených zákony
  • kontroluje zemědělského podnikatele
  • spolupracuje s dozorovými orgány ČOI, ČZPI, KHS, KVS, Policií ČR
  • vyřizuje podněty a stížnosti občanů, týkající se živnostenského podnikání.

Seznam činností:

provádění kontrol podnikatelů
Pracovníci:  Bc. Richard Šnajdr, Bc. Kristýna Dřinková

 


Počet zobrazení: 5778 | Aktualizováno: 26. 03. 2014