Informace o výsledcích kontrol v roce 2022

0 0 0

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, provedl v roce 2022 v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a s ustanovením § 4 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, 11 kontrol.

Kontroly byly provedeny na:

 • Městském úřadu Březnice,
 • Městském úřadu Rožmitál pod Třemšínem,
 • Úřadu městyse Jince,
 • Obecním úřadu Milín,
 • Obecním úřadu Hvožďany,
 • Obecním úřadu Dolní Hbity,
 • Obecním úřadu Kamýk nad Vltavou,
 • Obecním úřadu Višňová,
 • Obecním úřadu Zalužany,
 • Obecním úřadu Hluboš,
 • Obecním úřadu Obecnice.

Kontrolované činnosti:

 • vedení matričních knih a sbírek listin.

Zjištění a přijatá opatření:

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, matriční agenda je vedena bez závad a v souladu s právními předpisy, proto nebylo třeba činit nápravná opatření ani jiné následné kontroly.

V Příbrami dne 06.01.2023

Ing. Marika Vašková, v. r.
vedoucí Odboru občanských agend
Městský úřad PříbramPočet zobrazení: 1013 | Aktualizováno: 22. 02. 2023