Odbor občanských agend

 


Vedoucí odboru: JUDr. Emanuel Pavel

Sídlo: Generála R. Tesaříka č.p. 19, Příbram I - 1. patro (mapa)

Vedoucí oddělení evidence obyvatel: Renata Morová
Vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností: Helena Ziopulosová
Vedoucí občanských průkazů a cestovních dokladů: Marcela Vívodová

 

Budova MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, Příbram I

Oddělení a samostatné agendy:

 

Popis činnosti odboru:

V přenesené působnosti v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy:

 • komplexně zajišťuje výkon agendy evidence obyvatel, včetně správního řízení o žádostech na zrušení údaje o místě trvalého pobytu,
 • komplexně zajišťuje výkon agendy občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • komplexně zajišťuje matriční činnost,
 • provádí správní řízení a vydává rozhodnutí
 • provádí vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin,
 • vede evidenci válečných hrobů,
 • projednává přestupky na úseku obrany České republiky,
 • plní úkoly na úseku krizového řízení, civilní ochrany a obrany státu,
 • zpracovává opatření pro mimořádné události a krizové stavy,
 • zajišťuje dílčí podklady pro zpracování a aktualizaci krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • plní úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

 

V samostatné působnosti zajišťuje agendy:

 • ztrát a nálezů,
 • místního názvosloví,
 • přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních,
 • slavností a jiných obřadů (vítání občánků),
 • zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů města a požární ochrany.


Počet zobrazení: 37470 | Aktualizováno: 15. 02. 2021