Odbor občanských agend

Úřední hodiny

Pondělí8:00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
13.00-15.00
Středa8:00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00
13.00-15.00

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I , 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

5 4 9

Popis činnosti odboru

V přenesené působnosti v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy:

 • komplexně zajišťuje výkon agendy evidence obyvatel, včetně správního řízení o žádostech na zrušení údaje o místě trvalého pobytu,
 • komplexně zajišťuje výkon agendy občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • komplexně zajišťuje matriční činnost,
 • provádí ověřování podpisů a listin,
 • vede evidenci válečných hrobů,
 • projednává přestupky na úseku obrany České republiky,
 • plní úkoly na úseku krizového řízení, civilní ochrany a obrany státu,
 • zpracovává opatření pro mimořádné události a krizové stavy,
 • zajišťuje dílčí podklady pro zpracování a aktualizaci krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • plní úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

V samostatné působnosti zajišťuje agendy:

 • ztrát a nálezů,
 • místního názvosloví,
 • přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních,
 • slavností a jiných obřadů (vítání občánků),
 • zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů města a požární ochrany.

 

 Počet zobrazení: 55443 | Aktualizováno: 12. 06. 2024