Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Odbor občanských agend


UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ    

Stav on-line          Elektronické objednání


Vedoucí odboru:
JUDr. Emanuel Pavel

Sídlo: Generála R. Tesaříka č.p. 19, Příbram I - 1. patro (mapa)

Vedoucí oddělení evidence obyvatel: Renata Morová
Vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností: Helena Ziopulosová
Vedoucí občanských průkazů a cestovních dokladů: Marcela Vívodová

 

Budova MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, Příbram I

Návod k použití elektronického občanského průkazu, Portálu občana nebo datových schránek k elektronické komunikaci s úřady prostřednictvím těchto elektronických nástrojů   

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018

Vyřízení dokladů rychle a bez čekání!

Využijte možnosti s předstihem až 14 dnů se elektronicky objednat k vyřízení žádosti o občanský průkaz či cestovní pas na našem úřadu pomocí webu nebo v průběhu dne se online registrujte na příslušné agendě (žádost o občanský průkaz, cestovní pas, nahlášení ztráty, výdej dokladů) blíže - viz elektronické objednání.

Na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů je nainstalován vyvolávací systém, a proto je nutné, aby si klienti pro vyřízení žádosti o občanský průkaz, cestovní pas a výdej těchto dokladů odebrali na místě vždy pořadové číslo. Vyvolávací systém je v provozu vždy podle aktuálního počtu klientů s ohledem na dobu vyřízení jejich požadavků, aby mohli být odbaveni do konce úředních hodin. 

 

Oddělení a samostatné agendy:

Popis činnosti odboru:

V přenesené působnosti v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy:

 • komplexně zajišťuje výkon agendy evidence obyvatel, včetně správního řízení o žádostech na zrušení údaje o místě trvalého pobytu,
 • komplexně zajišťuje výkon agendy občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • komplexně zajišťuje matriční činnost,
 • provádí správní řízení a vydává rozhodnutí
 • provádí vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin,
 • vede evidenci válečných hrobů,
 • projednává přestupky na úseku obrany České republiky,
 • plní úkoly na úseku krizového řízení, civilní ochrany a obrany státu,
 • zpracovává opatření pro mimořádné události a krizové stavy,
 • zajišťuje dílčí podklady pro zpracování a aktualizaci krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • plní úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.


V samostatné působnosti zajišťuje agendy:

 • ztrát a nálezů,
 • místního názvosloví,
 • přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních,
 • slavností a jiných obřadů (vítání občánků),
 • zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů města a požární ochrany.


Počet zobrazení: 36147 | Aktualizováno: 09. 06. 2020
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21