Úřední hodiny Odboru občanských agend

 

Všechna pracoviště:

PONDĚLÍ 8 - 17
STŘEDA  8 - 17

 


Pracoviště krizového řízení, civilní ochrany, obrany státu a na pracovišti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):

PONDĚLÍ 8 - 17
STŘEDA 8 - 17 

 


Úřední hodiny jsou časovým úsekem, ve kterém je komukoliv z občanů zaručeno, že na úřadě najde pracovníka, který s ním jeho záležitost projedná. Mimo úřední hodiny se pak služby veřejnosti poskytují pouze v omezeném rozsahu, kdy odbavení klienta zaručeno není, neboť úředník nemusí být na pracovišti přítomen, případně zpracovává přidělenou agendu, vede spisový materiál apod. V odůvodněných případech je možné domluvit si schůzku s konkrétním úředníkem i mimo úřední hodiny.

 Počet zobrazení: 11747 | Aktualizováno: 07. 02. 2020