Úřední hodiny


Na oddělení evidence obyvatel, oddělení matriky, obřadů a slavností

pondělí a středa:      08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
úterý a čtvrtek:        08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin      
Do odvolání je během polední přestávky v provozu nepřetržitě jedno přepážkové pracoviště na uvedených agendách.


Na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

pondělí a středa:  08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
úterý a čtvrtek:     08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin 
V provozu zůstává od 12.00 - 13.00 hodin jedno příjmové pracoviště pro příjem žádostí o vydání občanského průkazu, cestovního dokladu,  nahlášení ztráty a odcizení těchto dokladů. Výdejové pracoviště je v tuto dobu uzavřeno. 

Na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů je nainstalován vyvolávací systém, a proto je nutné, aby si klienti pro vyřízení žádosti o občanský průkaz (cestovní pas) a výdej těchto dokladů odebrali na místě vždy pořadové číslo.Vyvolávací systém je v provozu vždy podle aktuálního počtu klientů s ohledem na dobu vyřízení jejich požadavků, aby mohli být odbaveni do konce úředních hodin.


Na pracovišti krizového řízení, civilní ochrany, obrany státu a na pracovišti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

pondělí a středa: 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
(po dohodě s pracovníkem lze domluvit schůzku i na jiný termín)Počet zobrazení: 8066 | Aktualizováno: 07. 02. 2020