Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Úřední hodiny Odboru občanských agend

 

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

Všechna pracoviště:

PONDĚLÍ 8 - 13  
ÚTERÝ    
STŘEDA   12 - 17
ČTVRTEK    
PÁTEK  


Během polední přestávky zůstává v provozu pouze jedno přepážkové pracoviště - příjem žádostí.  


Pracoviště krizového řízení, civilní ochrany, obrany státu a na pracovišti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):

PONDĚLÍ 8 - 13  
STŘEDA   12 - 17

(po dohodě s pracovníkem lze domluvit schůzku i na jiný termín)


Úřední hodiny jsou časovým úsekem, ve kterém je komukoliv z občanů zaručeno, že na úřadě najde pracovníka, který s ním jeho záležitost projedná. Mimo úřední hodiny se pak služby veřejnosti poskytují pouze v omezeném rozsahu, kdy odbavení klienta zaručeno není, neboť úředník nemusí být na pracovišti přítomen, případně zpracovává přidělenou agendu, vede spisový materiál apod. V odůvodněných případech je možné domluvit si schůzku s konkrétním úředníkem i mimo úřední hodiny.

 Počet zobrazení: 9324 | Aktualizováno: 07. 02. 2020