Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Oddělení veřejných zakázek

 

Vedoucí: Bc. Jakub Sladký

Popis činnosti oddělení:
Realizuje a řídí veškeré procesy zadávání veřejných zakázek nad 50 000 Kč na základě podkladů předaných věcně příslušnými odbory, jejichž zadavatelem je město, včetně zpracování příslušných materiálů pro jednání orgánů města
Provádí dohled a metodické vedení při zadávání veřejných zakázek právnickými osobami zřízenými a založenými městem Příbram
Kompletuje zadávací dokumentaci veřejných zakázek
Zpracovává a schvaluje konečné znění smluv na realizaci plnění veřejných zakázek
Zajišťuje konečnou archivaci dokumentace veřejných zakázek

Pracovníci: Dagmar Drozenová


Počet zobrazení: 5040 | Aktualizováno: 19. 05. 2020