Oddělení veřejných zakázek

 

Vedoucí: Bc. Jakub Sladký

Pracovnice: Dagmar Drozenová

Popis činnosti oddělení:

  • realizuje a řídí veškeré procesy zadávání veřejných zakázek nad 50 000 Kč na základě podkladů předaných věcně příslušnými odbory, jejichž zadavatelem je město, včetně zpracování příslušných materiálů pro jednání orgánů města,
  • provádí dohled a metodické vedení při zadávání veřejných zakázek právnickými osobami zřízenými a založenými městem Příbram,
  • kompletuje zadávací dokumentaci veřejných zakázek,
  • zpracovává a schvaluje konečné znění smluv na realizaci plnění veřejných zakázek,
  • zajišťuje konečnou archivaci dokumentace veřejných zakázek.
 


Počet zobrazení: 5411 | Aktualizováno: 18. 02. 2021