Odbor práva a veřejných zakázek

Vedoucí: Mgr. Radka Škubalová

Sídlo odboru: Tyršova 108, Příbram I, přízemí (mapa)

Budova MěÚ Příbram

Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 - 12:00 hod.      13:00 - 17:00 hod.
středa:   8:00 - 12:00 hod.      13:00 - 17:00 hod.

Mimo shora označené úřední dny lze sjednat na základě oboustranné dohody pracovní schůzku s konkrétním pracovníkem.

Popis činnosti odboru:

  • Zabezpečuje činnosti města - městského úřadu v oblasti všeobecně právní.
  • Vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků v působnosti přestupkového oddělení (bližší specifikace je obsažena v popisu činnosti oddělení přestupkového).
  • Vykonává státní správu na úseku voleb - činnost tzv. registračního úřadu na úseku voleb.
  • Zpracovává výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zajišťuje administraci veřejných zakázek zadávaných městem Příbram, koordinuje a metodicky řídí zadávání veřejných zakázek i ve vztahu k řízeným organizacím a městem založených společnostem.

 Počet zobrazení: 10771 | Aktualizováno: 03. 12. 2020