Jak ušetřit - dotace nejen občanům v oblasti životního prostředí

0 0 0

Dokumenty ke stažení

     Jak ušetřit na energiích       Aktuální upozornění

ODKLAD ZÁKAZU PROVOZU "STARÝCH KOTLŮ"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky.

Od 01.09.2024 budou moci být provozovány pouze kotle na pevná paliva odpovídající 3. nebo vyšší třídě dle normy ČSN EN 303-5.

 

 

1. Nová zelená úsporám

 • Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
 • Příjem žádostí: již probíhá
 • Účel: výměna neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel (pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022 a s realizací či úhradou zálohy za realizaci v termínu 01.01.2021 - 30.04.2022)
 • Podpora určena pro vlastníky rodinných domů a bytových domů (včetně společenství vlastníků bytových jednotek),
 • Výše podpory – závisí na typu nového zdroje vytápění:
  • Rodinné domy: 30 – 100 tis. Kč
  • Bytové domy: 10 – 35 tis. Kč na bytovou jednotku
 • NOVĚ:

  • od 01.06.2022 vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory:
   • o dotaci v oblasti zdrojů energie se nově mohou ucházet také žadatelé, kterým již byla nebo je vyplácena podpora na novostavbu,
   • od 01.07.2022 nebudou v rámci výměny nevyhovujících zdrojů vytápění podporována žádná zařízení na fosilní paliva včetně zemního plynu,
   • majitelé vymezené bytové jednotky, která svým charakterem a uspořádáním odpovídá tzv. řadovému rodinnému domu, budou moci žádat o všechny druhy podpory tak, jako by se jednalo o samostatný rodinný dům ,
   • jednotlivě mohou o výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění ve svém bytě požádat i vlastníci vymezených bytových jednotek.
  • od 01.05.2022 nebude možné v rámci tohoto dotačního programu hradit výměnu neekologického kotle za plynovým zdrojem, tj. nebude podporována:
   • instalace nového plynového kondenzačního kotle,
   • instalace tepelného čerpadla s plynovým pohonem,
   • u bytových domů - kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn nebo hybridní tepelné čerpadlo
   • u bytových domů - výměna stávajících plynových zařízení
  • od 01.07.2022 budou z podpory vyjmuty novostavby (nízkoenergetické budovy) využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu, apod. (Nevztahuje se na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která využívají uvedená paliva.)
 • "Jak podat dotaci" - návod: https://novazelenausporam.cz/podani-zadosti-o-dotaci/ 
 • Bezplatná infolinka: 800 260 500

https://novazelenausporam.cz/

 

2. Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

 • Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
 • Příjem žádostí: již probíhá 
 • Účel: podpora snadno realizovatelných a časově nenáročných opatření menšího rozsahu jako:
  • zateplení fasády
  • zateplení střechy, podlahy nebo stropu
  • výměna oken a vchodových dveří 
 • důležité: na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení
 • Kam se obrátit? Zástupci místních akčních skupin, pro oblast Příbramska se jedná o:
 • výše podpory – až 150 tis, stejnou částku lze čerpat rovněž na zateplení fasády, na zateplení střechy stát přispěje až 120 tisíci korun, na zateplení podlahy 60 tisíci a na zateplení stropu 50 tisíci korun
 • finanční prostředky je možné získat i před zahájením prací zálohově
 • leták - Nová zelená úspora Light 

 

Light              light2

 

 

 

 Počet zobrazení: 2939 | Aktualizováno: 13. 03. 2023