Publikace

0 0 0

BÁŇSKÉ ŘEDITELSTVÍ
Publikaci autorky Věry Smolové věnovanou budově báňského ředitelství v Příbrami vydalo město Příbram v roce 2018.

 

PAMÁTKY PŘÍBRAMI V OBRAZECH
Publikaci Josefa Velfla o nejvýznamnějších památkách města Příbrami, jeho historii, stavbách a známých osobnostech vydalo město Příbram v roce 2008 a dále ve druhém, rozšířeném vydání v roce 2016, ve 3. aktualizovaném vydání v roce 2020.

 

SYNAGOGA V PŘÍBRAMI A MÍSTNÍ ŽIDOVSKÉ OBYVATELSTVO
Publikaci kolektivu autorů Michala Profanta, Věry Smolové a Josefa Velfla, která se věnuje dějinám židovské komunity v Příbrami a na Březových Horách od roku 1534, stavebně historickému popisu příbramské synagogy, ale i obecnému vývoji židovských chrámů a dění během druhé světové války a především konkrétním příběhům židovských rodin, vydalo město Příbram v roce 2015.Počet zobrazení: 486 | Aktualizováno: 01. 09. 2022