Odbor školství, kultury a sportu

Úřední hodiny

Pondělí08.00-17.00
Středa08.00-17.00
Po dohodě s příslušným pracovníkem si lze domluvit schůzku i mimo úřední hodiny.

Adresa

Tyršova 106, Příbram I, přízemí

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

5 2 7

Zápisy ukrajinských dětí do mateřských škol a 1.tříd základních škol se budou konat ve čtvrtek 2.6.2022 v sídlech jednotlivých škol.
Sledujte stránky Jak pomoci Ukrajině a stránky Odboru školství, kultury a sportu: Školství.

Прийом українських дітей в дитячі садки та 1 класи початкових шкіл буде проходити у четвер 02. 06. 2022 р. за місцем знаходження окремих садків/шкіл.
Стежте за сторінками "Як допомогти Україні" та сайтом Департаменту освіти, культури і спорту: Освіта.

 

Popis činnosti odboru

V přenesené působnosti

  • zajišťuje výkon státní správy na úseku školství ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • vykonává činnosti v oblasti kontrolní na úseku školství
  • projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
  • projednává přestupky na úseku kultury a správní delikty podle zákona o právu autorském v platném znění pro správní území obce s rozšířenou působností

V samostatné působnosti zajišťuje

  • samosprávné činnosti pro území města Příbram v oblasti školství
  • přípravu a realizaci oslav významných výročí ve městě a dalších akcí ceremoniálního rázu
  • agendu spojenou s rozvojem a uskutečňováním zahraničních vztahů města s ostatními státy
  • agendu poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblastech výchovy a vzdělávání, sportu, kultury, památek místního významu a zahraniční a meziobecní spolupráce
  • informační služby občanům města a jeho návštěvníkům  


Počet zobrazení: 20886 | Aktualizováno: 24. 09. 2019