Důležité kontakty

0 0 0

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel. č. 257280111
Odbor školství, mládeže a sportu KÚ, Zborovská 11, Praha 5
tel. č. 257 280 xxx
vedoucí odboru – linka 293, sekretariát – linka 292
fax 257 280 203
e-mail: odborskolstvi@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6
tel. č. 235 091 034, mobil 728 856 652
e-mail: csi.s@csicr.cz
http://www.csicr.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram I
tel. č. 318 622 055
e-podatelna: e-podatelna@khsstc.cz
https://khsstc.cz/

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram, Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV
tel. č. 318 624 085
e-mail: pribram@pppsk.cz
www.pppstredoceska.cz

Dům dětí a mládeže Příbram, Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV
tel. č. a fax 318 623 127
e-mail:  ddm@ddm.pb.cz
http://www.ddmpribram.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
tel. č. 234 811 111
e-podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.czPočet zobrazení: 1806 | Aktualizováno: 31. 08. 2021