Projekt ERASMUS +

0 0 0

Obecné informace o projektu:

Název projektu: Robotika hýbe světem (Robotics moves the world)
Projektové období: září 2020 – srpen 2023
Termín předložení žádosti o grant: 24. 03. 2020
Partneři projektu CZ: Město Příbram, Techák Březnice, ZŠ Jiráskovy Sady, ZŠ 28. října
Partneři projektu NL: Město Hoorn, Penta School, Stichting Netwerk
Partneři projektu SK: Město Kežmarok, Grundschule Kežmarok, CVC Kežmarok

Cílem projektu byl rozvoj pedagogických dovedností v oblasti robotiky, inovace výuky a zavedení nových, moderních metod na prvním a druhém stupni ZŠ a dále v mimoškolních aktivitách organizovaných zapojenými školami (kroužky, školní družina, školní klub). Díky projektu vznikly tři didaktické moduly obsahující metodiku, prezentace, aplikace a otázky k daným tématům, jako celek moduly tvoří manuál pro využití robotiky a jsou k dispozici zapojeným školám a dalším školám partnerských regionů.

Uskutečněné mezinárodní aktivity:

Listopad 2021 – mezinárodní setkání v ČR – školení pro učitele v Techaku na téma Ozoboti.
Cílem školení bylo zvládnutí práce s ozoboty a školení k práci v E-twinningu.

Květen 2022 – krátkodobá výměna žáků a učitelů Holandsko
Cílem setkání byla společná práce s ozoboty, porovnání pracovních listů, soutěže, výměna zkušeností. V červnu 2022 se uskutečnila ve všech zapojených školách soutěž s ozoboty (každá škola připravila jedno zadání, které zaslala ostatním školám k vyřešení).

Výstupem prvního projektového roku byla příručka pro práci s ozoboty, včetně deseti pracovních listů pro školní družinu (metodika, prezentace, aplikace, otázky), tyto materiály byly pilotovány a používány v následujícím školním roce.

Červen 2022 – mezinárodní setkání Nizozemí - školení pro učitele s lego We Do
Cílem setkání bylo zvládnutí práce s robotickým legem, ukázkové hodiny
Po mezinárodním setkání začali učitelé pracovat se žáky, výstupy zaznamenávat a publikovat na platformě E-twinning.

Říjen 2022 – mezinárodní setkání Slovensko – školení pro učitele Virtuální realita
Cílem školení bylo zvládnutí práce s nástroji virtuální reality, tvorba videí a zpracování fotografií. Po setkání pracovali žáci a učitelé na přípravě podkladů pro tvorbu virtuální prohlídky partnerských měst, dílčí materiály byly sdíleny na platformě E-twinning.

Únor 23 - krátkodobá výměna žáků a učitelů Slovensko
Cílem setkání byla společná práce s legem, porovnání pracovních listů, soutěže, výměna zkušeností. Výstupem druhého projektového roku byla příručka pro práci s legem, která byla pilotována a používána v následujícím roce. V červnu 2022 se uskutečnila ve všech zapojených školách soutěž s legem, každá škola připravila lego úkol pro ostatní partnery.

Výstupem druhého projektového roku byla příručka pro práci s legem s 9 tématy – 4 pro 1. stupeň a 5 pro 2. stupeň ZŠ (metodika, prezentace, aplikace, otázky. Tyto materiály byly pilotovány v následujícím školním roce.

Květen 23 - krátkodobá výměna žáků a učitelů v ČR
Cílem setkání bylo kompletování materiálů a finální tvorba virtuální prohlídky. Výstupem třetího projektového roku byla příručka pro práci s nástroji virtuální reality. Součástí setkání byl i projektový (tematický) den robotiky realizovaný v Techaku, který sloužil jako shrnutí osvojených metod pro žáky i učitele.

Červen 2023 – mezinárodní setkání Nizozemí
Cílem setkání bylo vyhodnocení výstupů projektu a naplánování další spolupráce.

Závěrečná konference projektu
Závěrečná konference projektu se konala 30.08.2023 a na jejím programu bylo shrnutí celého projektu a dále prezentace výstupů (ozoboti, robotické lego, virtuální realita), kterou měli zástupci obou příbramských zapojených škol, příspěvky zahraničních parterů z Hoornu a Kežmarku a diskuze a sdílení zkušeností.

Výstupy:

Metodická příručka robotiky (3 moduly – ozoboti, lego, VR) a pracovní listy k daným oblastem e čtyřech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NL,SK)
Fotodokumentace a videa: práce žáků v E-twinningu
Robotické soutěže, projektové dny v zapojených školách
Virtuální medailonky partnerských měst 
Školení pro učitele ve vzdělávacích centrech
Projektové dny v Techaku
Aktualizace školních vzdělávacích plánů, inovace vyučovacích metod

Všechny výstupy jsou publikovány na webu projektu: https://sites.google.com/view/roboticsmovestheworld/home

Role jednotlivých partnerů:

Města: vedení projektu, kontrola časového plánu, kontrola rozpočtu, diseminace projektu v místních médiích a na webu města, šíření výsledků na další zřizované školy a vzdělávací subjekty.
Školy: účast na školení DVPP, pilotování vytvořených materiálů s dětmi, práce v E-twinningu, nákup a využívání robotických pomůcek, šíření výsledků projektu na webových stránkách školy.
Techak, CVC, Stichting Netverk: vytvoření a realizace školení pro učitele místní i zahraničních, pomoc zapojeným školám při výběru robotických pomůcek, tvorba metodické příručky a pracovních listů, nabídka školení na webových stránkách, šíření výsledků projektu na webových stránkách.Počet zobrazení: 449 | Aktualizováno: 20. 10. 2023