Akční plán rozvoje sportu

0 3 3

Akční plán rozvoje sportu je připravován na dvouleté období a je součástí strategického dokumentu Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030. Důvodem vzniku akčního plánu rozvoje sportu je potřeba definovat směr a prioritní oblasti rozvoje sportu, formulovat strategii, priority a opatření v daném časovém rámci a implementovat vize rozvoje sportu s možností následného hodnocení.Počet zobrazení: 1091 | Aktualizováno: 02. 09. 2021