Akční plán

0 0 0

Akční plán je připravován na dvouleté období a je součástí strategického dokumentu Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030. Důvodem vzniku akčního plánu je potřeba definovat směr a prioritní oblasti rozvoje sportu, formulovat strategii, priority a opatření v daném časovém rámci a implementovat vize rozvoje sportu s možností následného hodnocení.

Akční plán 2021-2022Počet zobrazení: 40 | Aktualizováno: 02. 09. 2021