Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030

0 0 0

Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 je strategickým dokumentem, jehož součástí je Akční plán. Důvodem vzniku plánu je společensky a ekonomicky efektivní alokoce zdrojů na podporu sportu, strategické vytváření podmínek pro sportovní aktivity dětí, dospělých obyvatel města, spádové oblasti a návštěvníků Příbrami. Plán definuje směr a prioritní oblasti rozvoje sportu, formuluje strategii, priority a opatření v daném časovém rámci. Součástí plánu a akčního plánu je systém implementace a hodnocení. Plán je realizován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Plán rozvoje sportu byl schválen zastupitelstvem města dne 17.02.2020 usn.č. 306/2020/ZM.

Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030Počet zobrazení: 1184 | Aktualizováno: 02. 09. 2021