Koncepce prevence kriminality

0 0 0

Strategický dokument schvalovaný zastupitelstvem města, ve kterém jsou definovány hlavní priority v oblasti prevence kriminality rozvedené do konkrétních cílů a opatření. Koncepce prevence kriminality města Příbram je vždy zcela v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na dané období.

Dokument schválen dne 17.01.2022 usn.č.778/2022/ZM
Koncepce prevence kriminality na období 2022-2023Počet zobrazení: 810 | Aktualizováno: 24. 01. 2022