Program prevence kriminality města Příbram

0 0 0

Jednoletý dokument schvalovaný radou města, který umožňuje rozdělit jednotlivé cíle Koncepce do kratšího časového úseku. Obsahuje preventivní programy realizované na místní úrovni.

Program prevence kriminality města Příbram na rok 2023Počet zobrazení: 694 | Aktualizováno: 24. 01. 2022